ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ-Dongmeng Machinery
បញ្ជីផលិតផល
ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

  ឈ្មោះ​ក្រុមហ៊ុន: Shanghai DongMeng Road & Bridge Machinery Co., Ltd

  Tel: +86 21 68911957

  ទូរស័ព្ទ (សម្រាប់អ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេស): +86-15921297108

  E-Mail: info01@dmluqiao.com

  Zip: 201411

  Address: No. 1188 Fengliang Rd, Fengcheng Town, Fengxian Dist, Shanghai 201411, China