បញ្ជីផលិតផល
ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

  ឈ្មោះ​ក្រុមហ៊ុន: Tarzan(shanghai)Machinery Technology Co.,LTD

  Tel: +86 21 37560508

  ទូរស័ព្ទ (សម្រាប់អ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេស): +86-13795222925

  E-Mail: tarzan@shtarzan.com

  Zip: 201411

  Address: No. 1188 Fengliang Rd, Fengcheng Town, Fengxian Dist, Shanghai 201411, China